KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
 Sociëteit:
 3e Ebbingestaat 50
 8261 VR Kampen
 038 3318269

 Kampen        IJsselmuiden

        Nieuws Brief April / Mei

          Van de Voorzitter


 

 

 

 

 

Hoe verschrikkelijk is het Corona-virus,
het is een sluipmoordenaar. Je ziet hem
niet komen, maar ineens is hij er.
Daarom ook goed dat er maatregelen
worden genomen, zoals 1 ½ meter
afstand, regelmatig handen wassen
enz. Ik hoop dat er snel verbetering
komt, want het thuis zitten is ook niet
alles. En zoals het eruit ziet gaan we
langzaam de goede kant op, zodat we
elkaar weer gewoon kunnen
ontmoeten.

Op 17 april 1945 werd Kampen bevrijd,
we ervaren nu misschien hoe het is om
beperkt te worden in je
bewegingsvrijheid, maar laten we
dankbaar zijn voor de 75 jaar dat wij
zonder angst en geweld in Nederland
hebben mogen leven. Laten we de
mensen niet vergeten, die gevochten
hebben voor onze vrijheid.

Bertus Krabbe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling:

Helaas waren wij genoodzaakt om i.v.m. het Corona-virus ons gebouw te sluiten. En moesten we
tot nader orde alle activiteiten stop zetten. Het is onder strikte voorwaarden mogelijk om hulp
te krijgen bij het invullen van de belastingformulieren.
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06 236 94530 (Bertus Krabbe).

 

 

 

      Puzzel April

 

   F

   T

   E  

   E

   B

   R

   U  

   I

  D

  E

   G

   O

   M

    B

   R

   U  

   I  

   D

   S

   M

   E

   I

   S

   J

   E

   S

    R

   O

   E

   I

   T

   N

   A

   S

   S

   T

   S

   N

   L

    U

   U

   M

   K

   T  

   R 

   E

   D

   L

   V

   U

   E

   I

    I

   W

   U

    E

   N

   N

   O

   D

   P

   U

   K

   T

   N

    D

   A

   Z

    S

    I

  O      

   O

   U

   N

   O

   I

   E

   G

    S  

   U

    I

    F

    R

   L

   J

   D

   W

   E

   R

   E

   E

    B

   T

    E

    A

    E

   E

   I

   S

   I

   J

    I    

   T

   R

    O

   O

   K

    R

    K

   E

   D

   M

   D

   G

   U

   R

   S

    E

   P

   B

    A

    K

   E

   S

   U

   A

   I

   I

   R 

   V

    K

   F

   A

    A

    R

   G

   O

   T

   O

   F

   U

   N

   K

    E

   R

   N

    K

    J

    I

   L

   E

   W

   U

   H

   R

   G

    T

   N

   D

    A

    M

    B

   T

   E

   N

   A

    A

   R

   B

 

AMBTENAAR, BRUIDEGOM, BRUIDSBOEKET, BRUIDSJONKER, BRUIDSMEISJES,
ETEN, FAMILIE, FEEST, FOTOGRAAF, HUWELIJK, KAART, KUS, MUZIEKBAND,
OUDERS, PAK, SLINGERS, SLUIER, STROPDAS, TROUWAUTO, TROUWJURK,
UITNODIGING, VRIENDEN 

 

                De oplossing is een uitdrukking.
                Stuur u oplossing voor 18 Mei naar benlohman@home.nl of schrijf naar B. Lohman, Beneluxweg 59,
                8264 DX Kampen. Vergeet uw adres niet, want één van de inzenders wint € 10,-. Veel puzzelplezier!!

                 De winnaar van de puzzel maart / april is geworden Mevr. Zwaan Schilder. Het gewonnen bedrag
                 komt zo spoedig mogelijk uw kant op. Allemaal bedankt voor uw deelname.


                  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

 

 

huis is bestemd voor huisvesting en verzorging van pestlijders. Dit wordt dan het Nieuwe Pesthuis op
de Belt genoemd. Dit gebouw heeft nog lang dienst gedaan, later als Stadsziekenhuis, totdat
het nieuwe ziekenhuis gebouwd werd. Tot op heden staat het pesthuis er nog op de hoek van de Burgel en de Molenstraat.
Veel organisaties hebben er gebruik van gemaakt wo. De IJsselacademie en Radio IJsselmond.

Foto: www.rijksmonumenten.nl

Pesthuis te Kampen

Een huis waar gepest wordt? Of waar
pesters opgevangen worden? Niets van
dat al. In de Middeleeuwen heerste
naast allerlei andere besmettelijke
ziekten ook de pest. De bewoners van
de stad waren erg bang voor de zieken.
In eerste instantie werden zij thuis
verpleegd onder strikte regels, die
lijken op de regels in de huidige tijd.
Men mocht de straat op met een vlag
of een ratel, zodat de anderen zich uit
de voeten konden maken.
Er waren in de stad Kampen al een aantal melaatsen – en gasthuizen, maar in 1538 koopt Eilardt Cromme een huis iets buiten de stad, daar waar de IJssel en Burgel samenkomen. Dit

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

When you walk
Through a storm
Hold your head, up high
And don`t be afraid, of the dark
`Coz at the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song
Of the lark
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed
And blown
Walk on, walk on
With hope, in your heart
And you`ll never walk alone
You`ll never walk alone
Alone
Walk on, walk on
With hope in your hearts
You`ll never walk, alone

n
“You’ll never walk alone”

Op 5 april is de heer Bruin Lassche overleden. Hij was
vanaf de oprichting lid van de KBO en een fanatiek
kaarter. Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte bij dit verlies.

De tekst op zijn rouwkaart is passend bij deze moeilijke
tijd, die we allemaal ervaren met het Corona-virus

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl het gebouw dicht was, heeft de beheerder
samen met enkele leden, de keuken vernieuwd.
Zoals u ziet op de foto is er een nieuw aanrecht
met een keukenblok geplaatst. En er is wat
schilderwerk gedaan, zodat het er allemaal lekker
fris uitziet. Iedereen hartelijk bedankt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de penningmeester: Jullie weten dat mijn linkerbeen is geamputeerd. Ik kan echter wel gewoon penningmeester blijven. De coronacrisis stuurt echter ook mijn revalidatieprogramma danig in de war. Gelukkig kan ik vanaf volgende week maandag weer terecht voor het aanpassen van de prothese. We hebben inmiddels ook een traplift, een uitkomst. De aanvraag voor een aangepast rijbewijs is vertraagd. Een bijkomstigheid is dat ik nog een praktisch niet gebruikte fiets heb staan. Een Gazelle Orange limited edition. Misschien weet u iemand die hiervoor belangstelling heeft. Prijs € 200,00. (0630305941)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw bankrekeningnummer KBO
Het bestaande bankrekeningnummer is vervallen. Het nieuwe nummer is:

nl17rabo 0351022961

 

Van de landelijke KBO/PCOB:

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu
allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand
te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO - PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen - Infolijn: 030 - 3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.0 0 uur.

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle
leden: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op, in ieder geval tot en met 28 april.

Digitale nieuwsbrief:

Afgelopen week heeft het bestuur aan iedereen van wie wij een emailadres hebben, een nieuwsbrief (proef) gestuurd. Nu we elkaar niet meer in het KBO-gebouw en bij diverse activiteiten zien, wordt de noodzaak om op een andere manier en sneller met elkaar te communiceren des te belangrijker. Wilt u uw emailadres doorgeven aan de heer Kootstra, dan ontvangt u ook onze nieuwsbrief langs de digitale weg. Zijn email: genhkootstra@outlook.com . Mocht u de nieuwsbrief niet digitaal willen ontvangen, laat ons dat dan ook even weten.

 

       

Nieuws van de biljartclub April 2020

 

 

Helaas is er nog niet weer gespeeld sinds 12 maart.
Dus het wordt dez
e maand een kort verhaal.
Ik hoop van harte dat onze leden, velen van ons zijn de 70 al gepasseerd, zich houden aan de
adviezen die door de experts zijn afgegeven.
Mensen wees verstandig en luister naar deze experts.
Ik hoop dan ook, dat wij met ieder van ons, gezond en wel, deze nare periode te boven komen.

Op internet kwam ik een artikel tegen wat precies de symptomen zijn van het Coronavir

 

 

    Misschien hebt u hier wat aan als een soort indicatie??
   Als laatste een paar aardigheidjes om toch nog wat vrolijkheid te brengen in deze nare periode.
 

 

     Zegt Jan tegen Harm:

"Ik kan mijn vrienden op 5 vingers tellen."
Vraagt Harm: "Ben ik daar ook bij?"
"Ja deze!" zegt Jan, en steekt zijn middelvinger in de lucht.

 

                                                                                                         

                               

     Vraagt iemand hoe het met zijn huwelijk gaat.    

Antwoord was: De eerste jaren van mijn huwelijk waren;
      Roosendaal, Bloemendaal en Lekkerkerk.
           De daarop volgende jaren waren;                      
.            Krimpen, Kampen en Leiden                 

 

De biljartcommissie denkt dat er dit seizoen niet meer gebiljart kan worden en neemt waarschijnlijk
het besluit om een eind te maken aan de competitie. Of dit zo is hoort u zo spoedig mogelijk.

Tot de volgende keer, Jan.