KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
 Sociëteit:
 3e Ebbingestaat 50
 8261 VR Kampen
 038 3318269

 Kampen    IJsselmuiden

 Nieuwsbrief   Maart / April - 2019

Van de Voorzitter

Beste mensen,
Sinds een jaar ben ik nu voorzitter van de KBO Kampen / IJsselmuiden.
Ik kan wel zeggen dat het soms een bewogen jaar was,
maar ik denk dat we nu op de goede weg zijn.
We hebben een frisse soos en zijn financieel gezond, zoals u hebt
kunnen horen op de jaarvergadering van woensdag 20 maart jl.
Laten we vooral zo doorgaan en is er iets neem dan contact met mij op.
Heel veel is bespreekbaar en mocht u nog goede ideeën hebben,
dan hoor ik dat ook graag. Want samen maken wij de vereniging,
niet alleen het bestuur.
Ik hoop u bij een van onze activiteiten te zien, en neem vooral iemand mee.
Er zijn nog teveel eenzame ouderen, die alleen thuis zitten.

Met groet uw voorzitter Bertus Krabbe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oranje tocht

Oranje tocht

We gaan richting de provincie Utrecht.
In Scherpenzeel wordt ons rond het
middaguur een heerlijk diner geserveerd.
Daarna rijden wij onder leiding van een
gids een mooie route langs paleis Soestdijk,
Hoge Vuursche en kasteel Drakestein.
De gids zal ons uitgebreid vertellen over
de gebouwen langs de route.
Daarna krijgen we in Scherpenzeel nog
koffie met gebak.
We hopen om 17.30 uur weer thuis te zijn.
Om 10.00 uur bent u welkom in de soos
voor een kopje koffie.
Om 10.30 uur vertrekken we met de Gebo
voor de dagtocht.
We kunnen de leden van de KBO dit reisje aanbieden voor 30 euro.
Niet-leden mogen ook mee, die betalen 36,50 euro.
Opgeven kunt u door het bedrag op rekeningnummer NL69RABO0153387726 te storten.
Geef u snel op, dan weten wij of er genoeg belangstelling is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             Puzzel April / Mei.

B

E

Z

O

E

K

E

R

S

S

E

J

T

L

I

M

O

E

A

R

L

E

E

U

T

R

I

V

C

I

A

G

I

N

V

W

A

Y

G

C

A

A

O

I

I

T

E

H

O

H

I

S

D

O

A

L

L

E

L

T

C

E

A

R

G

M

N

E

T

J

O

R

K

C

I

L

F

O

E

E

S

D

K

E

I

Z

U

M

N

I

B

L

O

G

S

P

O

T

A

                                                                                                 AVATAR BERICHTJE BEZOEKERS BLOGSPOT FLICKR GOOGLE HYVES
                                                                                                 MAILTJE MUZIEK NETLOG ONLINE PICASA SOCIAAL TWEET VIDEO VIRTUEEL

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            De oplossing is een gezegde
                                                                                                            Stuur u oplossing voor 15 april naar benlohman@home.nl
                                                                                                            of schrijf naar B. Lohman, Beneluxweg 59, 8264 DX Kampen
                                                                                                            Vergeet uw adres niet, want één van de inzenders wint € 10,-
                                                                                                            Veel puzzelplezier!!
                                                                                                             Puzzel JAN / FEBR – geen winnaar
 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Voordelen voor KBO-leden

Als KBO-lid hebt u nog allerlei voordelen.
Kijk hiervoor eens op de website.
Zie:
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/ .
U krijgt hier kortingen op boeken of reisjes.
Maar ook collectiviteitskorting op verzekeringen.
Daarnaast is het mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk
tarief (10 euro) hulp te krijgen bij het invullen van
uw belastingaangifte.
Aanmelding bij uw voorzitter op 06 23694530.
De heer Lex Strikkers is aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SnertreisjeWoensdag 6 maart hadden we voor de eerste keer een snertreisje.
‘s Morgens vanaf tien uur was iedereen welkom in de soos voor een kopje koffie.
Half elf gingen we met een bijna volle bus richting Joure in Friesland.
Via een prachtige route door de Noordoostpolder kwamen we rond twaalf uur aan
in restaurant ‘t Haske in Joure.
Het was een sfeervol restaurant, waar de tafels voor ons klaarstonden.
Hier werd ons door het bestuur van de KBO een drankje aangeboden,
wat met een applausje werd aanvaard.
Ondertussen stond er een snertbuffet klaar, waar we per tafel konden opscheppen.
Het was een heerlijke maaltijd. Na het buffet werd ons nog een dessert
buffet aangeboden, ook uitstekend verzorgd en lekker.
Rond half twee gingen we in overleg met de chauffeur naar de Orchideeënhoeve
in Luttelgeest.
Altijd leuk om daar een tijdje te zijn, veel moois was daar te zien en ook te koop.
Om half vier gingen we weer richting Kampen. De sfeer in de bus was gezellig.
Onze voorzitter bedankte namens Zwaan iedereen voor deelname.
Half vijf waren we weer bij de soos, iedereen ging dan ook heel tevreden huiswaarts.
Het was een mooie en goed verzorgde dag, waarvoor dank.

Een medereiziger.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden

In de afgelopen periode is de heer Roelof Scheer overleden.
Hij woonde de laatste jaren in Margaretha.
Wij wensen zijn broers en zus veel sterkte toe bij dit verlies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedankt

De hr. Jan Rops bedankt het bestuur en leden van de KBO Kampen / IJsselmuiden
voor de fruitmand die hij gekregen heeft tijdens zijn ziekte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De hr. Henk Laagland bedankt het bestuur en leden van de KBO Kampen / IJsselmuiden
voor de fruitmand die hij gekregen heeft tijdens zijn ziekte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de biljartclub

Even een terugblik op onze reorganisatie die wij vorige maand in
gang gezet hebben.
Tot ons genoegen werd dit zeer positief ontvangen.
Bijna alle personen die wij gevraagd hebben om eens in de twee
maanden de leiding op zich te nemen tijdens de biljartmiddagen
hebben positief gereageerd.
De biljartcommissie wil dan ook hierbij zijn dank uitspreken voor
de medewerking van de biljartleden.
Wel waren er wat opmerkingen over de rode kolom in onze scorelijst
die wij als richtlijn hanteren om het aantal te maken caramboles
voor het volgende seizoen te bepalen.
Maar het is vrij simpel.
Er wordt gespeeld over 40 beurten en maal je moyenne is dan
het aantal te maken caramboles.
Diegene die het hier niet mee eens is, kan altijd bij één van de
commissieleden zijn of haar wensen kenbaar maken.

De competitie van 2018-2019 loopt bijna ten einde en de commissie wil
gaarne voor de volgende competitie suggesties van onze leden hebben
hoe zij het zien voor de toekomst.
Maak ze kenbaar bij Harm of Alex.

Ook de kampioen van het driebanden is nu al bekend.
De heer André Kalter kan niet meer ingehaald worden.
Hij zegt ieder jaar dat hij er teveel moet maken maar jullie zien het,
hij kan het gewoon. André, goed gespeeld en proficiat.

Bij deze willen wij alle biljartleden verzoeken om eens een vriend
(vriendin) of kennis mee te nemen en een keer het biljartspel te proberen.
Misschien wordt u bezeten van het spelletje en zo niet, dan is er
altijd nog gelegenheid om gezellig een praatje te maken, een kop koffie,
een hapje of iets anders te nuttigen.
U bent in ieder geval van harte welkom in onze geheel vernieuwde
en gezellige soos.

Hierbij weer de eerst vijf van de competities:
Tot de volgende keer, Jan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tinus Bos ontvangt zilveren speld

Op 11 april 1987 werd de KBO Kampen/IJsselmuiden opgericht.
Dat betekent dat onze vereniging op donderdag 11 april as 32 jaar bestaat.
Er zijn niet zoveel leden meer die vanaf de oprichting lid zijn.
Een van hen is Martinus Johannes Gijsbertus Bos, deze prachtige voornamen
zijn al eeuwen in de familie.
Tinus is thans 82 jaar. Hij heeft voor veel verenigingen een indrukwekkende
hoeveelheid vrijwilligerswerk gedaan. Daarnaast was Tinus was 34 jaar lid
van de boerenkapel De Kampereilanders en hij was meer dan 60 jaar lid van
het Stedelijk Orkest. Zijn grote hobby is muziek. Naast het vrijwilligerswerk
voor de RK in Kampen is Tinus zeer actief geweest voor onze KBO.
Tinus bekend als een man van niet teveel woorden maar meer van daden.
Hij was 10 jaar penningmeester van onze vereniging en hij heeft lange tijd
de kas van de biljartclub beheerd.
Gesteund door zijn vrouw Grada heeft Tinus voor onze vereniging veel werk verzet.
Voor al deze maatschappelijke verdiensten ontving Tinus op 20 april 2010 een
Koninklijke onderscheiding.
Dat geeft de dankbaarheid weer voor enorme inzet in de maatschappij door Tinus.
Zijn grote verdiensten zijn ook opgevallen bij het bestuur van de provinciale KBO.
Namens het bestuur van de KBO mocht de heer Kootstra hem de zilveren speld van
verdienste uitreiken.
Tinus, bedankt voor alles wat je voor de KBO betekent hebt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      (c)(2012-2019)o.p.a./K.B.O.Kampen/IJsselmuiden