KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
 Sociëteit:
 3e Ebbingestaat 50
 8261 VR Kampen
 038 3318269

 Kampen        IJsselmuiden

 Nieuwsbrief   Juni / Juli - 2019

Van de Voorzitter

Chinees is geen Turks
En Japans geen Javaans,
Hebreeuws is geen Urks
Jordanees is geen Spaans.

Maar of je lacht in Manilla

In het Zwitsers of Frans,
In een krot of een villa
De lach heeft een kans.
Om het oog van de mensen
Te doen stralen op slag,
Want verder dan de taal
Reikt de klank van de lach.

Hier bedoel ik mee dat je met een lach op het gezicht een heel eind komt.
Allemaal een mooie vakantie, en we horen of zien elkaar.
Met groet uw voorzitter.
Bertus Krabbe.

Beste mensen.

De vakantie is alweer in zicht dus wil ik de mensen die op vakantie gaan een fijne tijd toewensen

en de thuisblijvers ook een mooie zomer toewensen.

Hierbij een gedicht
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbecue

Evenals vorig jaar organiseert het bestuur weer een gratis barbecue voor alle leden van de KBO Kampen/Overijssel
Bent u alleenstaand lid dan mag u een introducé meenemen. Ook gratis. De barbecue is op zaterdag 14 september
om 19.00 uur. Zie hierboven.
Het is de bedoeling dat u zich van tevoren opgeeft. Tot 7 september. Het opgeven gaat middels een opgaveformulier
dat u inlevert
bij de bar in het lokaal of bij de secretaris of de penningmeester

 

 

.

Viswedstrijd op woensdag 11 september 2019

De viswedstrijd wordt gehouden op woensdag 11 september a.s.
Inschrijving (gratis).
De aanvang is om 14.00 uur en eindigt op 16.00 uur.
Aanwezig om 13.30 uur in het KBO-gebouw.
Er wordt geloot voor de plek om te vissen.
Er wordt gevist op lengte.
Vissen onder de 5 cm worden niet geteld.
en paling wordt ook niet geteld
Neem een emmertje of leefnet mee om de gevangen vis te bewaren
tot de controleur ze gemeten heeft.
Na afloop alles netjes opruimen

Prijs uitreiking is om 16.30 uur in het KBO gebouw
Het opgaveformulier staat op pagina 8. van de bijlage

M.v.g. De Viscommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stamppottentocht

 

Op woensdag 30 oktober a.s. is de jaarlijkse stamppottenreis.
We proberen in combinatie met het stamppottendiner
een bezoek te brengen aan een leuke attractie.
Wellicht is er deze keer ook ruimte om een winkelcentrum te bezoeken.

In de nieuwsbrief van 27 augustus a.s. krijgt u de volledige informatie, de prijs en aanmelding.

Kerstfeest en nieuwjaarsreceptie
Het kerstfeest is dit jaar op woensdag 18 december. De nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 3 januari 2020.

Bingo
Er is dit jaar geen bingo-stop.

De data zijn:
Maandag 15 juli
Maandag 29 juli
Maandag 12 augustus
Maandag 26 augustus
Maandag 9 september
Maandag 23 september

Even een middag er tussenuit.
Elke dinsdagmiddag is er klaverjassen om 14.00 uur in het gebouw.
Altijd gezellig. Ook voor niet-leden toegankelijk.

Biljarten


Het gaat goed met de biljartclub. Enkele zaken moeten nog geregeld worden,
zoals het schoonmaken van de lakens en ballen in ieder geval 1 keer per week.
De voorzitter zal proberen hier wat meer structuur in te krijgen.

Begin juli worden er nieuwe lakens gelegd en komen er 2 setjes nieuwe ballen.
Nieuwe leden van harte welkom‼

Het bestuur
 

Puzzel Juni / Juli

T

G

R

I

N

G

E

N

E

K

N

I

R

D

A

E

W

I

L

G

E

T

U

I

G

E

S

T

A

L

J

S

T

R

O

P

D

A

S

E

R

D

R

O

E

U

V

G

N

E

T

E

J

A

I

M

T

F

T

K

I

R

A

I

J

S

A

U

K

M

B

T

N

U

F

T

I

S

I

K

R

D

J

O

R

E

R

R

A

A

N

E

T

B

M

A

I

G

U

S

G

O

T

W

M

O

N

E

E

N

L

E

I

L

R

T

U

S

U

I

D

D

N

S

E

D

L

U

U

E

D

W

E

O

L

I

E

E

W

I

O

I

I

I

D

G

J

E

R

I

G

N

U

U

F

E

U

E

Z

U

I

U

F

T

E

I

H

R

T

R

J

F

O

T

O

G

R

A

A

F

N

B

B

R

U

I

D

S

B

O

E

K

E

T

N

G

                                                                                 AMBTENAAR. BRUID. BRUIDEGOM. BRUIDSBOEKET. BRUIDSMEISJES. BRUILOFT. DANSEN.
                                                                                  DRINKEN.ETEN.FAMILIE.FEEST.FOTOGRAAF.GASTEN.GELOFTE.GETUIGE.HUWELIJK.KAART.KUS.
                                                                                  OUDERS.RINGEN.SLUIER.STROPDAS.TAART.TROUWAUTO.TROUWJURK.UITNODIGING.VRIENDEN.

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

de oplossing is iets in de familiekring.
Stuur u oplossing voor 15 juli naar
benlohman@home.nl
of schrijf naar B. Lohman, Beneluxweg 59, 8264 DX Kampen.
Vergeet uw adres niet, want één van de inzenders wint € 10,-.
Veel puzzelplezier!! De puzzel van Mei / Juni was de oplossing: weekendje naar Vlieland,
als winnaar kwam uit de schoenendoos Mevr. Paulien Blokker van harte gefeliciteerd
de 10 Euro komt zo spoedig mogelijk uw kant op, en allemaal weer bedankt voor de deelnam
e
 

UIT HET NIEUWS GEVIST:

Belangrijk voor alle gepensioneerden.
Hoe zit het met dreigende kortingen op mijn pensioen en wanneer wordt het pensioen
weer geïndexeerd?Koolmees zal de huidige kortingsregels bevriezen.
Daarmee wil hij kortingen in de metaal, de zorg en bij de ambtenaren in 2020 en 2021 voorkomen.
Maar als de financiële situatie van die fondsen te slecht is, kunnen er alsnog kleinere kortingen nodig zijn.
Voor de metaalfondsen is dat pas aan het eind van dit jaar bekend.
Zicht op indexatie (verhogen met het prijspeil) van pensioenen is pas in zicht bij de invoering van
een nieuw pensioenstelsel. Daar gaat nog veel tijd overheen.
Volgens de FNV zit indexatie er op zijn vroegst per 1 januari 2021 of 2022 in.
Groetjes, Jan.

Nieuws van de biljartclub juni 2019
In deze nieuwsbrief staat de eindstand van de 3 competities 2018/2019 vermeld.

Kampioen Libre is geworden André Kalter.
Kampioen Driebanden is geworden André Kalter.
Kampioen Bandstoten is geworden Johan Beks.
Heren van harte gefeliciteerd.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld strijden bovengenoemde spelers nog
een partij om het algemeen kampioenschap van de KBO seizoen 2018/2019.
De datum hiervoor is geworden 4 september.
De biljartcommissie heeft besloten om iedere speler dit jaar op het maximale aantal partijen te zetten.
Dit is een proef. Volgend jaar bekijken wij of dit geslaagd is of niet.
De nieuwe competitie begint weer op 4 september.
U kunt in deze competitie aan alle drie speltypes mee doen.
Er zijn inmiddels zeven personen die dit aan durven.

Ook hebben wij een verheugende mededeling, Tinus Bos gaat, na gezondheidsproblemen,
weer meedoen met de competitie. Tinus je bent weer van harte welkom.
Misschien niet zo’n verheugend bericht???
Ook ondergetekende gaat het na 12 jaar weer eens proberen om een partijtje driebanden te spelen.
Hopelijk zijn er nog meer KBO leden die de moed hebben om ons te komen versterken?
Er is altijd wel een keu voor u beschikbaar.
Wees niet bang, probeer het eens.
Het is nog gezellig ook.

Als laatste natuurlijk weer wat gezeur.
De biljartcommissie heeft een lijst gemaakt voor de leden die eens in
de twee maanden gevraagd worden om de biljartmiddag te leiden.
Iedereen die hier voor gevraagd is heeft deze lijst gekregen
met data waarin staat wanneer er van zijn diensten gebruik gemaakt wordt.
Als iemand niet kan op een bepaalde datum regel dan even een vervanger.
Niet moeilijk, wel zo fatsoenlijk.
Ook even een algemeen verzoek.
De biljartcommissie zou graag willen zien dat ieder lid (zieke leden uitgezonderd) zijn
aantal partijen af maakt per seizoen.
Wij moeten constateren dat hier nogal laconiek mee om gesprongen wordt.
Gaarne wat meer interesse van jullie kant.

De uitslag van het Pinkstertoernooi is:
1: de heer Johan Beks.
2: de heer Ben Spans.
3: de heer Jan Nieuwenstein

Heren, gefeliciteerd.
Deze middag was weer keurig verzorgd, dank aan de biljartcommissie.

De einduitslag van seizoen 2018/2019.




Aanmeldingsformulier viswedstrijd

Onze jaarlijkse viswedstrijd is op woensdag 11 september. Van 14.00 – 16.00 uur. De deelname is gratis.

Ik doe graag mee aan de viswedstrijd.

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….

Inleveren bij de heer B. Lohman of bij de bar voor woensdag 4 september.