KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
 Sociëteit:
 3e Ebbingestaat 50
 8261 VR Kampen
 038 3318269

 Kampen    IJsselmuiden

 Nieuwsbrief   Januari / februari 2019

Van de Voorzitter

Het is alweer februari en het wintert goed.
Voor u ligt alweer de eerste uitgave van het PCOB / KBO magazine,
best een mooi blad met leuke onderwerpen.
In mijn ogen waren de kerstvieringen een succes,
met lekker eten, en samen zingen.

Ook organiseert de KBO elke week diverse activiteiten.
Daar bent u van harte welkom.

Dat zijn:
• Elke 2 weken op maandagmiddag een Bingo.
• Elke dinsdagmiddag kaarten.
• Elke woensdag- en donderdagmiddag biljarten.

Verder is ons clubhuis elke morgen (behalve maandag) open voor een kopje koffie,
een praatje of even bijkletsen.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie over ons snertreisje,
het vorige reisje was een succes, dus geef u op.

Met vriendelijke groet, uw voorzitter Bertus Krabbe

De kerstviering op woensdag 19 december

 

Wat werden we leuk ontvangen door de kerstvrouw
met een warm drankje, appelsap met kruiden,
de meeste mensen vonden het lekker en een ander niet zo.
Maar ja smaken verschillen nu eenmaal.
En een volle zaal met KBO leden.
Sfeervol was de zaal voor kerst aangekleed.
Onze voorzitter opende en wenste allen een mooie middag.
Het dameskoor uit IJsselmuiden verzorgde de zang,
Onder leiding van de heer Rekveld werden er heel
mooi kerstliedjes gezongen.
Onze pastor v. d. Sman verzorgde het kerstverhaal
en dat deed hij bijzonder goed.
Er werd ons door de KBO koffie met gebak
en 2 consumpties aangeboden
Later kregen we een goed verzorgde broodmaaltijd.
Onze voorzitter zong nog met zijn zangpartner solo,
dat heel mooi was.
De middag werd verzorgd door Narrie met zijn team,
zeker een dikke pluim waard.
Iedereen ging dan ook heel tevreden na afloop huiswaarts.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Puzzel Dec / Jan

W

E

P

A

A

R

D

W

U

E

E

L

G

N

A

L

S

T

N

A

F

I

L

O

E

N

G

A

A

R

E

E

B

S

J

I

L

E

F

F

U

B

R

E

T

A

W

N

K

U

S

C

H

I

L

D

P

A

D

N

R

S

Z

N

J

I

W

Z

R

E

V

E

O

H

E

G

A

Z

E

L

L

E

A

A

K

O

B

R

D

P

A

A

H

C

S

E

O

O

R

F

L

A

M

I

N

G

O

D

D

R

A

A

P

L

J

I

N

I

E

R

I

N

T

I

J

G

E

R

H

E

N

T

L

U

W

A

S

B

E

E

R

C

I

N

· HIMPANSEE – EVERZWIJN – FLAMINGO – GAZELLE – IJSBEER – KROKODIL
· LEEUW – NEUSHOORN – NIJLPAARD – OLIFANT – PAARD  - SCHAAP
· SCHILDPAD – SLANG – TIJGER – WASBEER – WATERBUFFEL - ZEBRA

 

 

 

x

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing is een gezegde op de kruisjes geen letter plaatsen
Stuur u oplossing voor 15 Februari naar benlohman@home.nl
of schrijf naar B. Lohman, Beneluxweg 59, 8264 DX Kampen
Vergeet uw adres niet, want één van de inzenders wint € 10,-
Veel puzzelplezier!!
De winnaar van de Nov / Dec puzzel is geworden Mevr M,C Knip-Geukers
Gefeliciteerd met uw prijs van 10 euro en komt zo spoedig mogelijk naar u toe.
De oplossing van Nov / Dec was > kerstboom X versieren we hadden weer een
behoorlijk aantal goede inzendingen en de trekking is weer verricht
door mijn echtgenote.

 Nieuws van de biljartclub:

Op de eerste plaats iedereen een voorspoedig 2019 gewenst.
Wij hebben weer een nieuw jaar voor de boeg en hopelijk wordt
het voor iedereen een leuk en sportief jaar.
En niet te vergeten een gezond jaar.

Even een terugblik op onze Kerst-biljart en kaartmiddag.
De opkomst was voortreffelijk.
Ook de niet leden van de biljartclub hadden de gelegenheid om mee
te doen met het kaarten. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt.

De heer Alex Kalter memoreerde in zijn openingswoord dat er enige
verandering is gekomen in de samenstelling van de commissie.
De biljartcommissie bestaat nu nog uit twee personen.
De heer Alex Kalter en de heer Harm Westendorp.
Dit in verband met een kortere lijn naar het bestuur toe.

Ook de Kerstman en de Kerstvrouw kwamen langs in vol ornaat
en dit werd door iedereen erg op prijs gesteld.
Theo van Mierlo moest zelfs even op de foto met het Kerstpaar.

De leden die de vorige competitie in de prijzen gevallen zijn
werden genoemd en kregen een enveloppe met inhoud uitgereikt
door de kerstvrouw. Leuk.

De eerste drie van het libre van het seizoen 2017-2018 zijn:
1. de heer B.Krabbe. 2. de heer André Kalter. 3. de heer R. Visser.

De eerste drie van het bandstoten zijn:
1. de heer Th. v. Mierlo. 2. de heer R. Visser. 3. de heer B. Krabbe.

Als laatste het driebanden.
1. de heer Ha. Westendorp. 2.de heer J.Beks. 3. de heer D. de Munnik.

De uitslag van het kerstbiljarten was:
1. de heer B.Hendiks 2.de heer H.Grootjen. 3. de heer J. Nieuwenstein.

De uitslag van het kerstkaarten was:
1.de heer A.Vahl. 2.de heer D.Schutte. 3.de heer H.Albers.

De biljartcommissie kan terug zien op een geslaagde middag.
Iedereen ging voldaan naar huis met een leuk kerstpakket.

Tot slot wensen wij al onze zieke leden van harte beterschap en
hopelijk een spoedig herstel.

Deze keer geen biljartstanden wegens weinig competitiewedstrijden
tijdens kerst en de jaarwisseling.
Iedere week zijn de standen zoals gewoonlijk te zien op ons
publicatiebord in de soos.

Tot de volgende keer, Jan.
 

Overleden

Wij kregen het droevige bericht dat ons oudste KBO lid is overleden.
Mvr Annie Hurkmans.
Ze was vanaf 1980 lid van onze vereniging,
ook het langste lid aller tijden.
Ze mocht 94 jaar worden.
Vanaf dat zij 80 jaar was hebben wij haar al die jaren een
kerstattentie mogen brengen.
Lang ging zij nog mee met onze jaarlijkse reisjes, zij genoot hier van,
ook op de kerstmiddagen was zij aanwezig.
Dat zij moge rusten in vrede.
Namens het bestuur en leden KBO Kampen en IJsselmuiden.

Snertreisje

Wij organiseren op woensdag 6 maart een snertdag reisje.
Om half elf vertrekken wij vanaf ons KBO gebouw aan de EBBINGESTRAAT.
Vanaf tien uur bent u welkom in ons gebouw, waar u een kopje koffie wordt aangeboden.
De reis gaat naar PARTYCENTRUM ’t HASKE in JOURE.
Dus door het mooie Friesland.
Ongeveer om twaalf uur krijgen we een goed verzorgde snertmaaltijd plus dessert.
Plusminus half twee vertrekken we weer.
In overleg met de chauffeur vullen we de middag verder in.
Ongeveer 17.00 uur hopen we weer terug te zijn.
De prijs van dit reisje is 10 EURO. U kunt zich aanmelden door te storten
op rekn NL69RABO0153387726 t.n.v. KBO Afd. Kampen IJsselmuiden.
Geef u snel op dan weten we hoe het loopt.
De reiscommissie.

Aan de leden KBO / PCOB
De provinciale statenverkiezingen staan weer voor de deur.
Op 20 maart heeft u de gelegenheid om uw stem uit te brengen.
Als KBO-PCOB willen we graag met u en de politieke partijen in
gesprek over de verkiezingsprogramma’s.
Welke partij heeft aandacht voor senioren?

We willen graag in debat met lijsttrekkers van politieke partijen
onder leiding van Francien Lange.
De bijeenkomst is op 11 februari vanaf 14 uur in Het Centrum in Nijverdal.

Laat uw stem horen en doe mee!
Geef u op door vóór 8 februari a.s. een mail te sturen naar
info@kbo-overijssel.nl, onder
vermelding van uw naam en afdeling.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep belangenbehartiging KBO Overijssel,
Gerry Vrielink
Beleidsmedewerker