KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
 Sociëteit:
 3e Ebbingestaat 50
 8261 VR Kampen
 038 3318269

         Kampen        IJsselmuiden

 Nieuwsbrief   Mei / Juni - 2019

Van de Voorzitter

Nu ik 1 jaar uw voorzitter ben, wil ik eens iets over mijzelf vertellen.
Ik ben een geboren Tukker, geboren in de stad Enschede.
Muziek is wat als een rode draad door mijn leven heen loopt.
Ik speelde als 13-jarige al als gitarist in een bandje.
En verzorg nu nog steeds muziek op bruiloften en partijen.
Waar we met zang en karaoke de avond kunnen vullen.
Verder ben ik Stadsomroeper van Kampen.
En breng met luide stem nieuws, maar doe ook mee aan wedstrijden
in Nederland en België.
Daarnaast verzamel ik alles over Kampen, waaronder stadsgezichten,
boeken, kaarten en prenten. Ik probeer de hele serie Kamper Almanakken
compleet te krijgen, wat niet eenvoudig is.
Mocht u aan het opruimen zijn, en komt u iets van Kampen tegen
dan houd ik mij aanbevolen.
Wat ik hiermee wil zeggen: Blijf bezig, dan voel je je jong!
 

Met groet uw voorzitter Bertus Krabbe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging ledenvergadering woensdag 19 juni 2019 om 14.00 uur.

Hierbij nodigen wij u uit voor een ledenvergadering op woensdag 19 juni 2019.
Na onze algemene ledenvergadering is er een vacature gebleven binnen het bestuur.
De heer G. Kootstra heeft aangeboden om weer zitting te willen nemen hierin.
Om deze reden wordt er een extra ledenvergadering uitgeschreven.
Agenda

1. Opening
2. Verkiezing bestuurslid. Het bestuur stelt kandidaat de heer G. Kootstra
3. Sluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze uitgave…
De Puzzel en ledenvergadering woensdag 19 juni 2019
Biljartnieuws
Een persbericht, een mededeling en het verslag van onze busreis op 22 Mei 2019
Foto’s staan al op de website, u gaat naar http://www.kbokampen.nl/busreis dan kiest
u voor busreis / Scherpenzeel. En een bericht van de collectieve zorgovereenkomst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             Puzzel Mei / Juni                                                                                                    

V

L

I

E

G

T

U

I

G

T

O

O

B

A

W

N

E

N

E

G

A

W

W

U

O

V

K

S

E

N

D

J

I

T

E

J

I

R

V

A

R

R

Z

E

N

E

Z

I

E

R

B

B

N

E

E

N

O

D

O

W

I

E

A

U

Z

T

P

P

A

K

N

A

T

E

R

I

W

N

I

P

M

V

D

T

N

B

B

T

E

J

D

E

I

A

A

E

A

Z

E

E

M

E

N

T

H

L

K

R

K

N

Q

N

B

N

A

A

E

U

S

I

A

T

U

L

A

V

R

N

A

N

I

J

V

C

E

A

D

R

T

V

I

O

T

S

L

I

N

N

E

L

S

T

A

A

L

Z

A

N

D

D

N

A

B

E

G

A

G

A

B

BAGAGEBAND BARBEQUEN BOOT BUITENLAND CARAVAN KAMPEREN REIZEN SLIPPERS  

 STRAND TAAL TENT VAKANTIE VAKANTIEHUIS VALUTA VLIEGTUIG VOUWWAGEN  

VRIJETIJD WATERIJS ZEE ZON ZONNEBADEN ZONNEBRIL ZWEMBAD        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

 

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Stuur u oplossing voor 15 juni naar benlohman@home.nl of schrijf naar B. Lohman,
Beneluxweg 59, 8264 DX Kampen.
Vergeet uw adres niet, want één van de inzenders wint € 10,-.
Veel puzzelplezier!!
De puzzel FEBR/ MAART heeft geen winnaar,
door een foutje is er geen winnaar getrokken.
                           Allemaal bedankt voor uw deelname.                               

Collectieve zorgovereenkomst

In onze collectieve zorgovereenkomst met Zilveren Kruis is vastgelegd dat het lidmaatschap
van KBO of van PCOB verplicht is om gebruik te kunnen maken van ons aanbod en dat het
lidmaatschap zal worden gecheckt. Binnenkort vindt er daarom een lidmaatschapscontrole
plaats onder de nieuwe gebruikers van de collectiviteitskorting.
Van de mensen die in 2019 voor het eerst gebruik maken van de collectiviteitkorting wordt
nagegaan of men daadwerkelijk lid is van KBO of van PCOB.

Deze controle wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Zilveren Kruis.
Dit alles onder de strikte privacyregels zoals vastgelegd in de nieuwe Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden
die niet teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan.
Wordt de ontvanger van de brief geen lid, dan wordt hij/zij uitgeschreven uit ons collectief en
verliest daarmee de kortingen en andere voordelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de biljartclub – mei 2019

De competitie zit er weer op.

Er is in alle drie de competities mooie strijd geleverd en alles zonder wanklank,
althans er zijn ons geen noemenswaardige incidenten ter ore gekomen.
Er wordt nu alleen nog gespeeld om het algemeen kampioenschap van de
KBO competitie 2018-2019.
En dat gaat tussen André Kalter en Johan Beks.
Dit is wel leuk. André is namelijk kampioen geworden bij het libre en het driebanden.
Johan is kampioen geworden bij het bandstoten.
André mag de keuze maken welk speltype hij wil spelen, libre of driebanden.
Johan heeft geen keuze, die moet bandstoten.
Het zijn twee ervaren biljarters dus het wordt in ieder geval een mooie strijd.
Wanneer dit plaats gaat vinden hoort u nog van ons.

Wij willen bij deze al onze biljartleden dank zeggen voor de sportieve manier waarop
we dit afgelopen jaar met elkaar gewerkt hebben.
Voor het volgende seizoen krijgen jullie wel bericht wanneer de eerste veldloop weer
begint ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Of kijk op het prikbord of de website.

Ook willen wij het bestuur bedanken voor hun bijdrage die het mogelijk maakt om
lles goed te laten verlopen.
En niet te vergeten onze beheerder Narry en zijn medewerkers, die ons altijd van een natje,
droogje en een hapje hebben voorzien.
Onze welgemeende complimenten en onze dank.

Helaas hebben wij dit seizoen afscheid moeten nemen van Henk Kalter.
We zullen hem missen.
Tinus Bos, Gé de Munnik en Theo van Mierlo hebben door ziekte af moeten haken.
Wij wensen ze van harte beterschap toe.

Wederom een verzoek aan al onze KBO leden.
Daar wij een club zijn die door de vergrijzing nog wel eens iemand moet missen is het
van groot belang dat er ook weer nieuwe personen zich aanmelden om het biljartspel
te gaan beoefenen.
Wij hebben het al eerder gevraagd, neem eens iemand mee, een dame of heer en probeer
het gewoon eens.
Er zijn altijd ervaren personen aanwezig die u gaarne begeleiding willen geven.
U bent van harte welkom.

Voor de leden die geen computer, smart, iphone of tablet hebben publiceren wij de gehele
eindstand van onze biljartcompetitie op een aparte pagina.
Ook de uitslag van het Pinkstertoernooi
vindt u hier. Als alles goed gaat staat het in de volgende nieuwsbrief.

Als laatste willen wij alle leden van de KBO een fijne vakantie toe wensen en de slogan is,
“Geniet ervan en gezond weer terug”. Doen hé.

Persoonlijk wil ik de biljartcommissie (Alex en Harm) bedanken voor de prettige samenwerking.
En ik ben bereid om mijn contract nog een jaartje te verlengen?

Tot de volgende keer, Jan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voordelen voor KBO-leden
Als KBO-lid hebt u nog allerlei voordelen. Kijk hiervoor eens op de website.
Zie: https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/ .
U krijgt hier kortingen op boeken of reisjes.
Maar ook collectiviteitskorting op verzekeringen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Woensdag 22 mei hadden we onze jaarlijkse dagtocht.Om 10 uur waren de mensen welkom in de soos voor een kopje koffie.
Het was een gezellige drukte, Narrie heeft alles goed verzorgd, waarvoor dank.
Met prachtig weer en een volle bus gingen we richting Scherpenzeel .
Via een prachtige route waren we om twaalf uur bij restaurant Boszicht.
Door de KBO werd ons een drankje aan geboden, waarvoor dank.
Ons werd een uitstekende drie gangen menu geserveerd.
Om half twee werden we in de bus verwacht.
Er kwam een gids die ons heel veel heeft verteld van de omgeving.
We reden langs paleis Soestdijk, Lage Vuursche ,door de prachtige bossen.
Rond de klok van 15.00 uur waren we weer in ons restaurant.
Daar werd ons nog een kopje koffie met oranje gebak aangeboden.
16.15 uur vertrokken we weer naar Kampen. 17.45 uur waren we weer bij ons
KBO aan de Ebbingestraat. Iedereen ging dan ook heel tevreden na een mooie dag naar huis.
 

Een medereiziger.


 

                                                                
 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      (c)(2012-2019)o.p.a./K.B.O.Kampen/IJsselmuiden